ZAPISY ONLINE NA EGZAMINY POPRAWKOWE, WARUNKOWE ORAZ KOŃCOWE SĄ OBOWIĄZKOWE.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla studentów
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie


Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej "Rozporządzenie"), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Tobie kilka informacji:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych będzie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ("AEH") (01-030) przy ul. Pawiej 55, adres poczty e-mail: zgloszenia@vizja.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, zaś w szczególności:

  1. w celu niezbędnym do spełnienia obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających, m.in. z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,
  2. w celu realizacji zawartych z AEH umów o warunkach odpłatności za studia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Jakie są kategorie odbiorców?
Przewidywane kategorie odbiorców Twoich danych to upoważnieni przez Administratora danych pracownicy właściwych działów uczelni oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Jakie przysługują Ci uprawnienia?
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej do Administratora danych.

Czy i gdzie możesz złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uznasz, iż przetwarzanie przekazanych danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Jak długo Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane?
Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane do czasu realizacji wyżej wskazanych celów, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Powyższe dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegać profilowaniu, przy czym przetwarzanie powyższych danych będzie wykorzystywane między innymi do oceny informacji, w których posiadaniu jest lub będzie Administrator danych.

STRONA REJESTRACYJNA NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (WEK)


Żeby przystąpić do egzaminu należy:

  • ZAREJESTROWAĆ SIĘ POPRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ

  • MIEĆ PRZY SOBIE PODCZAS EGZAMINU DOWÓD TOŻSAMOŚCI - DOWÓD OSOBISTY / PASZPORT

  • STAWIĆ SIĘ NA EGZAMIN

 

 

Aktualności